logo_001.gif

Tredimensionella

Tvådimensionella

Olja, akryl, tusch,
gips, betong?


Hela familjen eller bara du?

Ansiktet eller kanske bara händerna?

Finns det några bestämda regler för hur ett porträtt skall se ut?

Kontakta mig så bestämmer vi tillsammans hur just ditt skall bli!

ylva@ylva.com

 

Home
Nyheter Projekt Ylva Maria Thompson Kontakt Länkar Det jag gör

Hemsida med Sitoo